Lhůty revizí

Doporučené lhůty v kterých by měla být prováděna revize elektroinstalace

Lhůty pravidelných revizí stanovené podle prostředí

dle ČSN 33 2000-3:1995, popřípadě další normy souboru ČSN 33 2000

 • základní, normální - revize elektroinstalace každých 5 let
 • studené, horké, vlhké, se zvýšenou korozní agresivitou, prašné s prachem nehořlavým, s biologickými škůdci - revize elektroinstalace každé 3 roky
 • mokré, s extrémní korozní agresivitou - revize elektroinstalace každý rok
 • s otřesy, pasivní s nebezpečím požáru nebo výbuchu - revize elektroinstalace každé 2 roky
 • venkovní, pod přístřeškem - revize elektroinstalace každé 4 roky
 • prostory určené ke shromažďování více než 200 osob (např. v kulturních a sportovních zařízeních, v obchodních domech a stanicích hromadné dopravy apod.) - revize elektroinstalace každé 2 roky
 • a kancelářské budovy zděné obytné - revize elektroinstalace každých 5 let
 • rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely a jiná ubytovací zařízení - revize elektroinstalace každé 3 roky
 • objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti C2, C3 (podle ČSN 73 0823) - revize elektroinstalace každé 2 roky
 • pojízdné a převozné prostředky - revize elektroinstalace každý rok
 • prozatímní zařízení staveniště - revize elektroinstalace každých 6 měsíců

Lhůty pravidelných revizí zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statistické elektřiny

 • objekty s prostory s prostředím s nebezpečím výbuchu nebo požáru, objekty konstruované ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C3 - revize elektroinstalace každé 2 roky
 • ostatní - revize elektroinstalace každých 5 let

Lhůty pravidelných revizí a kontrol zařízení pro ochranu bleskem

 • Hladina ochrany I a II - optická kontrola každý rok a revize každé 2 roky
 • Hladina ochrany III a IV - optická kontrola každé 2 roky a revize každé 4 roky
 • Hladina ochrany I až IV u prostorů s nebezpečím výbuchu kontrola systému pro ochranu před bleskem každých 6 měsíců a revize každý rok

Lhůty pravidelných revizí dle typu instalace

dle ČSN 33 2000-6 (6-61) popřípadě další normy ČSN 33 2000-7-xxx

 • prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory - revize elektroinstalace každé 3 roky
 • prostory plaveckých bazénů a fontán - revize elektroinstalace každý rok
 • místnosti se saunovými kamny - revize elektroinstalace každé 3 roky
 • staveniště a demolice - revize elektroinstalace každých 6 měsíců
 • zemědělská, zahradnická zařízení a omezené vodivé prostory- revize elektroinstalace každé 3 roky
 • zařízení pro zpracování dat - revize elektroinstalace každých 5 let
 • parkovací místa karavanů v kempech - revize elektroinstalace každý rok
 • venkovní osvětlení - revize elektroinstalace každé 4 roky
 • prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory - revize elektroinstalace každé 3 roky
 • prostory plaveckých bazénů a fontán - revize elektroinstalace každý rok
 • místnosti se saunovými kamny - revize elektroinstalace každé 3 roky
 • staveniště a demolice - revize elektroinstalace každých 6 měsíců
 • zemědělská a zahradnická zařízení - revize elektroinstalace každé 3 roky
 • omezené vodivé prostory - revize elektroinstalace každé 3 roky
 • zařízení pro zpracování dat - revize elektroinstalace každých 5 let
 • parkovací místa karavanů v kempech - revize elektroinstalace každý rok
 • venkovní osvětlení - revize elektroinstalace každé 4 roky