Revize elektro Trutnov

Revize elektro Trutnov

Revize elektro instalací

Výchozí revize elektro se provede po dokončení elektroinstalace. Je nutná k předání díla a zahájení jejího využívání. Další pravidelné revize elektro často odhalí závady na elektroinstalaci, které mohou být životu nebezpečné. Minimální lhůty, po které by měla následovat další revize elektro, se určují podle charakteristik elektroinstalací, používání, prostředí nebo obsluhou elektroinstalace.

Revize elektro přístrojů

Pravidelné revize elektro elektrických strojních zařízení zajistí kontrolu jejich elektrické instalace a bezpečnostních prvků, které zajišťují bezpečnost práce. Jedná se především o revize elektro ručního nářadí, elektrických spotřebičů držených v ruce a revize elektro elektrických přenosných spotřebičů.

Revize elektro domovní přípojky

Než energetická společnost připojí Vaši přípojku k elektrické rozvodné sítí, musí být na ni provedena výchozí revize elektro. Při ní dojde ke kontrole a zkouškám přívodu elektrické energie od pojistkové skříně přes elektroměrový rozvaděč.

Revize elektro bezpečnostních systémů

Revize elektro elektronických zabezpečovacích systémů a revize elektro elektrických požárních signalizací.

Revize elektro slaboproudé elektroinstalace

Revize elektro slaboproudých televizních, telefonních a datových rozvodů. Ty musí být zkontrolovány, změřeny a odzkoušeny, zda tato elektroinstalace odpovídá předpisům a normám.

Elektromontáže Trutnov

Elektromontáže silnoproud

Elektromontáže, oprava a údržba elektrických zařízení a instalací v průmyslové a bytové výstavbě po celé České republice.

Elektromontáže slaboproud

Datové a telefonní sítě, internet, komunikační technika, zabezpečovací zařízení a jejich regulace.

Revize elektro hromosvodů

Revize elektro hromosvodů rodinných domů, průmyslových objektů, administrativních a obchodních budov. Aby hromosvod nepřinesl více škody než užitku musí se pravidelně revidovat, aby plnil správně svoji funkci, proto je podroben prohlídce, zkouškám a měřením za účelem kontroly bezpečnosti provozu.